Mesto Poprad podporilo nemocnicu finančnou dotáciou vo výške 100 tisíc Eur

V núdzi poznáš priateľa. Táto okrídlená veta sa naplno prejavila v Poprade, kde sa samospráva pod vedením primátora Antona Danka rozhodla podporiť popradskú nemocnicu výnimočným finančným príspevkom vo výške 100-tisíc Eur na nákup dôležitého zdravotníckeho vybavenia.
 
Primátor mesta Poprad Anton Danko oslovil generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s., Erika Chorváta, s myšlienkou pomoci mesta v riešení dosahov pandémie ochorenia COVID – 19 na prevádzku nemocnice v období mimoriadneho stavu. Z rokovaní primátora mesta a generálneho riaditeľa nemocnice vyplynula požiadavka na vybavenie popradskej nemocnice anestéziologickými prístrojmi a intenzivistickými lôžkami. Pomoc ťažko skúšanému zdravotníctvu navrhlo mesto riešiť poskytnutím kapitálovej dotácie mesta Nemocnici Poprad. Mestské zastupiteľstvo v Poprade v stredu 10.marca 2021 schválilo pomoc vo výške 100 000 € na obstaranie 2 ks anestéziologických prístrojov s monitoringom vitálnych funkcií a 6 ks intenzivistických lôžok určených pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID – 19.
 
„Som skutočne rád, že poslanci schválili môj návrh na dotáciu vo výške 100 tisíc Eur. Každý týždeň si s pánom riaditeľom vymieňame informácie a viem, že v popradskej nemocnici situáciu zatiaľ zvládajú. Poprosil som ho, aby zakúpené prístroje slúžili nemocnici aj po pandémii. Suma pôjde z rezervného fondu, pretože platí, že z tohto fondu sa v takejto mimoriadnej situácii môžu platiť aj bežné výdavky“, uviedol primátor Anton Danko.
 
“Veľmi si vážime túto pomoc. Nikdy doteraz sme nepracovali v takých náročných podmienkach. V tejto chvíli musíme bojovať s ochorením COVID-19, avšak zároveň nesmieme zabúdať na udržanie ostatnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí netrpia týmto ochorením. To všetko pri maximálnej snahe o ochranu pacientov aj našich zamestnancov, pretože vírus ohrozuje všetkých. Schválené prostriedky použijeme na zakúpenie dvoch anestéziologických prístrojov na ventilovanie pacientov, ktoré sú v súčasnej situácii veľmi potrebné pri ťažkých stavoch pacientov s ochorením COVID-19, ale zároveň ich budeme vedieť v prípade, že odznie pandémia použiť aj v dobe štandardného poskytovania zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov. Ďalšie prostriedky poslúžia na zakúpenie intenzivistických lôžok pre pacientov, ktorí sú v najťažšom stave, napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Tieto lôžka nielen zlepšujú komfort pacientov čo sa týka polohovania pacientov, pomáhajú tiež pri predchádzaní tvorbe dekubitov, a zároveň zlepšujú pracovné prostredie personálu pri polohovaní a otáčaní pacientov v kritickom stave, čo sa v tejto dobe týka prevažne pacientov s infekciou Covid-19. Od začiatku verejného obstarania až po samotné dodanie prístrojov, ktoré v súčasnosti môže byť ovplyvnené pandemickou situáciou, predpokladáme,že prejde 6 týždňov,” uviedol Erik Chorvát, generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s.
 
Obstaranie nových prístrojov súvisí so zriadením dvoch odizolovaných operačných sál určených pre pacientov s ochorením COVID – 19 a prevenciou prípadného kríženia operatívy negatívnych a pozitívnych pacientov, čo predstavuje zníženie rizika nákazy pacientov ako aj personálu nemocnice. Anestéziologický prístroj predstavuje kompaktný, univerzálny anestetický systém, určený na podávanie celkovej anestézie pri chirurgických, ako aj diagnostických výkonoch. Umožňuje vedenie anestézie použitím nízkych a minimálnych prietokov anestézie aj pri dlhotrvajúcich a komplikovaných operačných výkonoch u dospelých, detí ako aj u novorodencov. Prístroj disponuje elektricky nastaviteľnými a meranými prietokmi kyslíka, vzduchu a oxidu dusného (rajský plyn) a zabezpečuje monitoring ventilácie pomocou snímačov zapojených v inspiračnej a expiračnej vetve dýchacieho okruhu. Multimodálny monitor vitálnych funkcií zabezpečuje grafické a numerické zobrazenie všetkých monitorovaných parametrov pacienta, ktorému je podávaná anestézia. Uvedené zariadenia v rámci svojej triedy patria medzi jedny z najlepších na trhu. Novoobstarané vybavenie v budúcnosti umožní rozšírenie operačných kapacít Nemocnice Poprad, a. s., modernizáciu a nevyhnutnú obnovu prístrojového vybavenia a zároveň zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v popradskom regióne. Intenzivistické lôžka sú určené pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID – 19, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti resp. na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie. Moderné lôžka poskytujú účinnejšie riadenie prevencie vzniku preležanín zapríčinených tlakom a šmykom – (hlavné dôvody vzniku dekubitov) a v neposlednom rade pomáhajú znižovať riziko úrazu pacientov a ošetrujúceho personálu pri nepretržitej manipulácií a polohovaní pacienta.