Ortopedické oddelenie s JIS

Denný režim

06:00 budíček, meranie telesnej teploty,
odber biologického materiálu, ranná toaleta
07:00 Malá vizita
07:30 – 8:00 Veľká vizita (utorok, štvrtok)
08:15 – 8:45 raňajky
09:00 – 11:30 preväzy, vyšetrenia
11:30 – 12:30 obed
12:30 – 13:00 vypožičiavanie kníh
13:00 – 15:00 povinný odpočinok na lôžku
15:00 meranie telesnej teploty, návštevné hodiny
17:30 večera
21:00 nočný kľud

Poznámka:

  • v deň operácie pacienta nie sú povolené návštevy,
  • odchod z oddelenia sa hlási sestre,
  • vzájomná návšteva pacientov na izbách je zakázaná,
  • v operačné dni sa pacienti, ktorí idú na operáciu majú zdržiavať na oddelení,
  • deťom do 10 rokov nie sú návštevy povolené.