VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE NÁVŠTEVY PACIENTOV

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE NÁVŠTEVY PACIENTOV NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH NA ZÁKLADE STUPŇOV OSTRAŽITOSTI (MOMENTÁLNE ZELENÁ FARBA, STUPEŇ MONITORING)

 

 1. V lôžkovom zariadení Nemocnice Poprad, a. s., sú opäť umožnené návštevy pacientov!
 2. Osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.
 3. Základné zásady pre umožnenie návštev v Nemocnici Poprad, a. s., na lôžkovom oddelení, kde sa návšteva uskutočňuje:
 • návštevy sa povoľujú v čase od 14.00 – 16.00 h v pondelok až nedeľa,
 • trvanie návštevy je možné maximálne na 15 minút,
 • návštevník má povinnosť vyplniť dotazník, ktorý následne odovzdá personálu pri vstupe na lôžkové oddelenie,
 • počas návštevných hodín ostávajú dvere na oddeleniach zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
 • návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne nasadeným respirátorom FFP2 alebo KN95, bez výdychového ventilu,
 • chodiaci pacienti prijímajú návštevy v jedálenskej časti oddelenia k 1 stolu (pacient a max. 2 príbuzní). Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k max. 1 pacientovi,
 • deti do 15 rokov majú zákaz vstupu na oddelenia (s výnimkou kriticky chorých a umierajúcich osôb),
 • súčasne môže byť na oddelení maximálne 10 navštevujúcich osôb.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov, sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov. V prípade zmeny farby okresu a zhoršenia epidemiologickej situácie, budú vyššie uvedené opatrenia prehodnotené a zmenené podľa potreby.