Ortopedické oddelenie s JIS

História

Ortopedické oddelenie v Poprade vzniklo 2. februára 1975, po otvorení novej nemocnice. Do tej doby v Poprade existovala jediná ortopedická ambulancia MUDr. Jána Daruľu.

Prvým vedúcim ortopedického oddelenia bol primár MUDr. Ján Hubka, ktorý prišiel z ortopedického oddelenia v Liptovskom Mikuláši. Spolu s vrchnou sestrou Annou Hermelovou založili moderné oddelenie, ktoré malo dve časti ( aseptickú a septickú), spolu 48 lôžok, a bolo vybavené napr. aj telocvičňami. Na oddelení pracovali dvaja sekundári – MUDr.Miroslav Katial a MUDr. Ladislav Mrština. Na operačných sálach, spoločných s traumatologickým oddelením, zahajovali prevádzku dve inštrumentárky – Mária Krivjanská a Mária Stančáková.

Mnohí ďalší sa zaslúžili o rozvoj oddelenia, ktoré od začiatku malo ambíciu venovať sa celej základnej ortopédii. Tak napríklad hneď od prvého dňa bolo zavedené preventívne ortopedické vyšetrenie všetkých novorodencov, zamerané na včasný záchyt vrodených chýb pohybového aparátu, rozvíjala sa operatíva získaných a vrodených chýb nohy, riešili sa degeneratívne aj poúrazové postihnutia kĺbov – operačne aj konzervatívne, oddelenie sa podieľalo na liečbe onkologických pacientov.

09.11.1978 bola prevedená prvá implantácia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu, počet týchto operácií stúpal postupne na 30 až 40 ročne. V tomto období sa vykonávalo 300 – 500 operačných výkonov ročne. Postupom času oddelenie bohužiaľ prišlo o časť priestorov. Počet lôžok sa znížil na 32, bola zrušená septická časť aj telocvične. Údajne vtedy išlo o dočasné zmeny, ale priestory neboli navrátené dodnes.

V apríli 1990 prevzal vedenie oddelenia primár MUDr. Miroslav Katial. Pod jeho vedením sa rozvíjalo operačné spektrum u základných ortopedických diagnóz, bola zavedená arthroskopia kolenných, neskôr aj ramenných kĺbov, narastal počet operácií endoprotéz. Okrem bedrových kĺbov boli zavedené aj implantácie totálnych náhrad kolenných kĺbov, robia sa revízne operácie. Bola založená ambulancia pre vrodené chyby nôh.

Rozvíjala sa spolupráca s vyššími ortopedickými pracoviskami. Lekári ortopedického oddelenia mali možnosť uvítať na svojom pracovisku a sledovať nové operačné postupy prof. MUDr. Františka Makaia, DrSc. z I.ortop. klin. Bratislava, prof. MUDr. Antonína Sosnu, DrSc. z I. ortopedickej kliniky Praha, doc. MUDr. Jana Poula, CSc z Kliniky detskej chirurgie a ortopédie Brno, prim. MUDr. Pavla Legiňa z Banskej Bystrice a prim. MUDr. Jána Kľoca z Prešova.

Vplyvom organizačných zmien sa počet lôžok znížil na 26, pôvodné ortopedické ambulancie oddelenia boli odštátnené.

Od marca 2005 vedie oddelenie MUDr. Zuzana Poledníková. Dočasne bola ortopédia spojená s traumatológiou. Model sa neosvedčil, od r.2010 má opäť každý odbor svoj primariát. V rokoch 2013 – 2020 bol primárom MUDr. Pavol Kalina. Od decembra 2020 oddelenie vedie MUDr. Radovan Kŕč.
Ortopedické oddelenie má operatívu v celom rozsahu odboru, zvyšuje počet operácií, najmä implantácií totálnych náhrad veľkých kĺbov a arthroskopií, rozvíja sa spektrum operačných výkonov pri základných ortopedických diagnózach, ako sú získané chyby nôh, ochorenia kĺbov a celého pohybového aparátu.
Časť operačnej liečby prebieha v tzv. JAS (jednodňovej ambulantnej starostlivosti) – sú to najmä malé výkony a arthroskopie. Ide približne o 500 operácií ročne. Ročne sa urobí spolu 1 400 operačných výkonov, z toho necelých 300 endoprotéz bedrových, kolenných a ramenných kĺbov.

Pokračuje sa v preventívnych vyšetrovaniach novorodencov, vrátane vyšetrenia bedrových kĺbov ultrazvukom.
Pri oddelení pracuje príjmová ambulancia pre pacientov odosielaných na hospitalizáciu, ev. ambulantné zákroky. Na tejto ambulancii prebieha aj pooperačná starostlivosť a špecializovaná ambulancia vrodených chýb nohy.
V súčasnosti oddelenie postupne otvára aj všeobecnú ortopedickú ambulanciu.
Oddelenie poskytuje operačné a lôžkové zázemie ortopedickým ambulanciám z okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Ľubovňa a iných.