•ANTIGÉNOVÝ TEST na COVID-19

MANIPULAČNÝ POPLATOK

Manipulačný poplatok je 5,- €. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti priamo v Mobilnom odberovom mieste alebo bezhotovostne v pokladni Nemocnice Poprad (do 14.30 hod. na 3. poschodí polikliniky).