SPREVÁDZAJÚCA OSOBA, KTORÁ IDE NA HOSPITALIZÁCIU SPOLU S PACIENTOM, MUSÍ BYŤ OTESTOVANÁ!

Sprievod pacienta, ktorý ide na hospitalizáciu spolu s pacientom, musí byť otestovaný. Sprevádzajúca osoba môže prísť aj s aktuálne platným testom alebo sa môže otestovať v priestoroch Nemocnice Poprad.

Každý pracovný deň sa sprievod môže otestovať v Mobilnom odberovom mieste v areáli nemocnice od 8.00 do 15.00 hod. (posledný odber o 15.00 hod.). Cena kvalitatívneho testu je 10 €.

Od 15.00 do 8.00 hod. je možné sa otestovať na Oddelení centrálneho príjmu. Na tomto oddelení sa používajú kvantitatívne testy a ich cena je 25 €. Uvedené ceny nájdete v cenníku Nemocnice Poprad, a. s. 

Dôležitá informácie pre sprevádzajúcu osobu je, že pokiaľ sa počas pobytu v nemocnici vystrieda pri pacientovi s inou sprevádzajúcou osobou, táto musí byť tiež aktuálne otestovaná.