Urologické oddelenie

O nás

Od 14.02.2024 je urologické lôžkové oddelenie presťahované na 5. poschodie lôžkovej časti vľavo.

Primár:  
MUDr. Erik Chorvát, MBA erik.chorvat@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Ján Čičila jan.cicila@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Darina Krausová darina.krausova@nemocnicapp.sk

Odborný referent:
 
Renáta Mrvová renata.mrvova@nemocnicapp.sk
052/7125 442, 0948 909 835
v pracovné dni od 7:00 do 15:30

Lokalizácia: lôžková časť vľavo, 5. poschodie.

Telefonický kontakt na lôžkové oddelenie: 052 / 7125 446

Potvrdenie alebo zrušenie operácie volajte v pracovné dni od 7:00 do 15:30 na recepciu oddelenia 052/7125 442, 0948 909 835.

Neviete sa nám dovolať? Vaše požiadavky vybavíme mailom na dokumentacia.urolo@nemocnicapp.sk, do mailu nám napíšte váš kontakt.

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Urologické oddelenie Nemocnice Poprad a.s. poskytuje komplexnú plánovanú a neodkladnú urologickú ambulantnú a ústavnú starostlivosť pre celý  podtatranský región, regióny Spiš, Zamagurie, Liptov a ďalšie regióny. Disponuje lôžkovou časťou v centrálnej budove Nemocnice na 1. ,poschodí s kapacitou 18 lôžok.  Pacientom ponúka 3 nadštandardné jednoposteľové izby.  Ambulantná časť na nachádza na 1. Poschodí poliklinickej časti komplexu a je v prevádzke o 07:00 do 15:30. Na operačné výkony sa využívajú operačné sály na centrálnych operačných sálach, endoskopická operačná sála /UROSKOP/.

Urologické pracovisko vykonáva celé spektrum operačných výkonov pri liečbe nádorov obličiek, nadobličiek, vývodných močových ciest, močového mechúra, penisu , prostaty a semenníkov.  V operačných výkonoch sa stále posúva a  profiluje  sa na miniinvazívne a laparoskopické zákroky.  Je vybavené najmodernejšou 3D laparoskopickou technológiou na liečbu náročných a vysoko špecializovaných onkologických operácii, ktorým sa venuje od roku 2015.  V liečbe zhubných nádorov prostaty urologické oddelenie Nemocnice Poprad a.s. vykonalo v roku 2016 ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku 3D laparoskopickú radikálnu prostatektómiu, ktorá je teraz zlatým štandardom operačnej liečby nádorov prostaty s dobrými onkologickými a funkčnými výsledkami. Oddelenie je vybavené inštrumentáriom pre detských pacientov.  V liečbe urolitiázy /močových kameňov/ vykonáva celé spektrum operačných výkonov a aktuálne odporúčaných postupov či miniinvazívnych  /semirigidná ureterorenoskopia, flexibilná ureterorenoskopia, perkutánna litiotripsia/ metód. Oddelenie disponuje najmodernejším prístrojom na rozbíjanie močových kameňov /swiss lithoclast Trilogy, LASER/ Oddelenie poskytuje komplexnú diagnostiku mužskej a ženskej inkontinencie, funkčných porúch dolných močových ciest a liečbu ženskej inkontinencie.  Vykonávanie najmodernejších postupov so sebou prináša potrebu dokonalého prístrojového vybavenia a erudovaný tým lekárov a sestier.

V rámci ambulantnej časti oddelenie poskytuje okrem všeobecnej urologickej ambulancie aj odborné poradne – pre detských pacientov, onkologických pacientov, pre pacientov s funkčnými poruchami močových ciest a inkontinenciou, pre pacientov s močovými kameňmi, pacientov s poruchami plodnosti a erekcie. Oddelenie disponuje aj urodynamickým pracoviskom.

Urologické oddelenie Nemocnice Poprad ročne vykonáva viac ako 1600 operačných výkonov  a v ambulantnej časti ošetrí ročne viac ako 12 000 pacientov.

 

Izba:
Pooperačná starostlivosť:
izba_urolo pooperacna
Recepcia:
Nadštandardná izba:
nadstandard_urolo
Nadštandardná izba – sociálne zariadenie:
nadstandard2