GERIATRICKÁ AMBULANCIA PREDPISUJE POUKAZY NA POMÔCKY TELEFONICKY!

Pacienti, ktorí potrebujú predpísať poukaz na pomôcky (podložky a plienky) nemusia chodiť do nemocnice. Geriatrická ambulancia zabezpečuje túto službu telefonicky. Predpis poukazov zrealizujete telefonicky každý pracovný deň od 6.00 do 14.00 na telefónnom čísle 052/ 7125 804. Na rovnakom telefónnom čísle sa môžete poradiť o odporúčaniach na predpis pomôcok od špecialistov.