NOVÉ SANITKY PRE DOPRAVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Nemocnica Poprad začala s obnovou vozového parku vozidiel ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Zo 14 vozidiel, ktoré denne najazdia cca 300 km, v uplynulom týždni vymenili prvé dve vozidlá. Do konca kalendárneho roka by k nim mali pribudnúť ďalšie dve špeciálne sanitné vozidlá.

Sanitky dopravnej zdravotnej služby využívajú pacienti na prevoz zo zdravotníckeho zariadenia domov, na prevoz medzi zdravotníckymi zariadeniami resp. prevoz z miesta bydliska do zdravotníckeho zariadenia. „Najväčšou prednosťou, ktoré  vozidlá v čase pandémie majú, je priamo zabudovaný uzatvorený germicídny žiarič na rýchlu dezinfekciu ambulantného priestoru. Vozidlá dorazili pred zimou a na rozdiel od starších modelov, majú dve samostatné jednotky nezávislého kúrenia, vďaka čomu je tak priestor pre pacientov po celý čas vyhrievaný. Nájazdová plošina pre imobilných pacientov je na našu žiadosť širšia, aby personál dokázal naložiť aj imobilných pacientov na invalidných vozíkoch a bolo to bezpečné pre pacienta i personál,“ uviedol generálny riaditeľ popradskej nemocnice Jozef Tekáč. Investícia v prospech bezpečia a pohodlia pacientov by mala zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ako funguje ambulancia dopravnej zdravotnej služby (DZS)?

Ambulancia dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje v prípade potreby pacientovi prevoz do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotného zariadenia.

Prevoz pacienta ambulanciou dopravnej zdravotnej služby zo zdravotných dôvodov je hradený zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a to nasledovne:

  • prevoz pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami – bez doplatku pacienta,
  • prevoz pacienta medzi zdravotníckym zariadením a miestom bydliska – s doplatkom pacienta 0,10 Eur/km,
  • prevoz pacienta medzi miestom bydliska a domovom sociálnych služieb (alebo iným nezdravotníckym zariadením) je v režime samoplatcu – pacient hradí 0,87 Eur/km.

Návrh na prevoz určuje ošetrujúci lekár na základe stavu, charakteru a rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Aký je rozdiel medzi dopravnou zdravotnou službou a záchrannou zdravotnou službou?

Dopravnú zdravotnú službu (DZS) by sme mohli nazvať aj „nemocničným taxíkom“. Jej personál nepredstavujú zdravotníci, ale vodiči. DZS využívame pri plánovaných cestách spojených s lekárskou starostlivosťou. Termín prepravy si musí pacient vopred dohodnúť a objednať. Pacient sa pritom objednáva buď sám na základe odporúčania lekára, alebo prostredníctvom svojho lekára, prípadne zdravotníckeho zariadenia.

Záchrannú zdravotnú službu (ZZS) tvorí zdravotnícka posádka, ktorá zabezpečuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Záchranári ošetria akútne úrazy alebo ochorenia priamo na mieste privolania. Záchrannú zdravotnú službu voláme vo chvíli náhleho nešťastia alebo pri závažných akútnych zdravotných ťažkostiach, a to prostredníctvom liniek 155 alebo 112.

Kto si môže objednať sanitku DZS?

Každý kto potrebuje transport do nemocnice, z nemocnice, ale napríklad aj z miesta bydliska do  

Domova sociálnych služieb. Je potrebné, aby ste požiadali vášho lekára. Informujte ho, že máte záujem o prevoz sanitkou Dopravnej zdravotnej služby. Po posúdení vašej diagnózy vám vystaví príkaz na prepravu.

Príkaz na prepravu sanitnými vozidlami sa doručuje na centrálny dispečing nemocnice na základe riadne vypísanej žiadanky na prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby 2 celé pracovné (t.j. 48 hodín) dni vopred pred plánovanou prepravou pacienta, kde sa zhromažďujú požiadavky, na základe ktorých sa plánujú prevozy pacientov a spájajú podľa cieľového miesta prepravy, resp. v deň prepravy v regióne najneskôr do 8:00 hod.

 Aj v prípade, ak nespĺňate podmienky na prepravu v rámci verejného zdravotného poistenia a transport budete hradiť ako samoplatca, je potrebné, aby žiadanku na prepravu vystavil všeobecný alebo odborný lekár. Následne si u nás objednáte sanitku na miesto a čas, ktorý potrebujete.

Kontakt: 0948 049 270, 052/7125 525, 052/7125 310

Je možné previezť imobilného pacienta?

Samozrejme, naše sanitné vozidlá sú prispôsobené na prevoz imobilných, sediacich, či  ležiacich pacientov. Pri objednávaní sanitky je potrebné uviesť všetky nevyhnutné informácie o pacientovi a jeho dostupnosti – sediaci pacient, pacient na invalidnom vozíku, ležiaci pacient, bezbariérový prístup do domu, možnosť využitia výťahu, atď. Tiež je veľmi dôležité zabezpečiť, aby mal pacient  k dispozícii asistenta alebo príbuzných, ktorí mu môžu pomôcť s príchodom k sanitke resp. s nástupom. Vodič sanitného vozidla DZS asistenčné služby poskytovať nemôže.  

Kto neplatí poplatky?

Od poplatku za služby súvisiace s dopravou je oslobodený poistenec:

  • zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
  • poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba – pacient počas liečby neplatí poplatky za dopravu; poplatok za dopravu platí, ak ju potrebuje aj na kontrolné vyšetrenia po skončení liečby,
  • poistenec, ktorému sa poskytuje kardiochirurgická liečba – po ukončení liečebného procesu poistenec platí poplatok za dopravnú zdravotnú službu,
  • poistenec so zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu autom – (rozhodnutie musí mať pacient pri sebe),
  • pacient, ktorý je počas hospitalizácie prepravovaný do inej nemocnice.