PODANIE MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTOK PROTI COVID-19 

Ako postupovať?

  1. Pacient nahlási pozitívny výsledok RT-PCR testu svojmu všeobecnému lekárovi príp. všeobecný lekár odošle pacienta na RT-PCR test a výsledok testu je pozitívny.
  2. Všeobecný lekár na základe údajov o pacientovi zhodnotí, či spĺňa indikácie na podanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab.
  3. Pacient vyjadrí súhlas s podaním monoklonálnych protilátok.
  4. Lekár zabezpečí pacientovi výmenný lístok a zašle ho do ambulancie, kde sa podávajú monoklonálne protilátky (COVID urgentný príjem Nemocnica Poprad, vstup z ulice Joliota Curie, oproti nákupnému stredisku Slovenska). POZOR! Všeobecný lekár vopred telefonicky zabezpečí pacientovi termín podania protilátok.
  5. Pacient je odoslaný na podanie monoklonálnych protilátok podľa inštrukcií svojho všeobecného lekára.

 

Ďalšie informácie o monoklonálnych protilátkach nájdete na https://www.nemocnicapp.sk/?p=21024