Nemocnica Poprad otvorila novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých

Popradská nemocnica reaguje na zvýšený dopyt po službách všeobecného lekárstva v meste zriadením novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Týmto konkrétnym krokom chce vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí majú dlhodobý problém nájsť ambulanciu prijímajúcu nových pacientov resp. nemajú dostatok možností na zmenu všeobecného lekára.

Ambulanciu bude viesť MUDr. Zuzana Mačudová, ktorú je možné v prípade záujmu výberu novej ambulancie kontaktovať priamo telefonicky, mailom alebo osobne v priestoroch ambulancie. „Príjemné a moderné priestory novej ambulancie v areáli nemocnice sú pripravené privítať prvých pacientov. Poskytovať budeme komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých na jednom mieste – preventívne prehliadky, diagnostiku, liečbu akútnych a chronických ochorení, dispenzár chronických ochorení, poradenstvo, očkovania, predoperačné vyšetrenia ako aj iné výkony v rozsahu kompetencie všeobecného lekára pre dospelých. To všetko s ľudským prístupom, rešpektom a trpezlivosťou,“ informovala MUDr. Mačudová.

Zmena lekára je bezplatná podľa platnej legislatívy. Pacient má právo vybrať si všeobecného lekára podľa slobodnej voľby. V prípade zmeny všeobecného (obvodného) lekára je potrebné písomné odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dôvod odstúpenia od zmluvy sa nemusí uvádzať. Odstúpenie od dohody so svojim doterajším všeobecným lekárom nájde pacient v novej ambulancii alebo na webovej stránke ambulancie. Odstúpenie od dohody následne doručí pacient osobne alebo poštou svojmu predchádzajúcemu lekárovi, prípadne ju vypíše v novej ordinácii a o doručenie a komplexnú administráciu sa postará personál ambulancie.

Následne klient podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, dokument vyplní 3 krát a pošle ho poštou na adresu novej ambulancie alebo ho prinesie osobne do ambulancie. Na základe toho si nový lekár vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacienta od predchádzajúceho všeobecného lekára.

Pacientom novej ambulancie sa klient stáva až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Do tohto času je stále pacientom pôvodného lekára. Najlepší čas pre zmenu lekára je vždy koncom mesiaca. Personál novej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých ochotne pomôže s vypĺňaním dokumentov. Ambulancia je otvorená už od 1.1.2022 v čase ordinačných hodín.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých sa nachádza v areáli Nemocnica Poprad v samostatnom objekte kožného stacionára na 2. poschodí, č. d. D223. Pre ťažko mobilných pacientov je k dispozícii zdvíhacia plošina.

  • Telefonický kontakt: 052 / 7125 352
  • Email: avl@nemocnicapp.sk
  • Ordinačné hodiny:
    Pracovné dni 07:00 – 12:00, 12:30 – 15:30