DETSKÁ PRÍJMOVÁ AMBULANCIA PRESŤAHOVANÁ

Po otvorení nového urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (komplementu) sa presťahovala aj ďalšia ambulancia. Detskú príjmovú ambulanciu nájdete opäť na 2. poschodí spojovacej chodby (komplementu) medzi poliklinikou a lôžkovou časťou:

(klikni)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 592