TRAUMATOLOGICKÁ A KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA PRESŤAHOVANÁ!

V súvislosti s otvorením Urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby sa presťahovali aj ďalšie ambulancie.

Traumatologickú ambulanciu (ambulancia úrazovej chirurgie) nájdete na 2. poschodí v spojovacej chodbe medzi poliklinickou a lôžkovou časťou vpravo. 

V tej iste chodbe vľavo nájdete kardiologickú ambulanciu.