5.5. SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK

Pandémia ochorenia COVID-19 ukázala význam hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sa v priebehu posledných dvoch rokov stali tým, čo spočiatku túžil mať každý vo svojej domácnosti. Dnes ide o štandardnú výbavu pracovísk, prevádzok a služieb, škôl i úradov, a zároveň neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v zdravotníckych zariadeniach. 

A je len na nás, aby sme správnu hygienu rúk zaradili do svojho systému ochrany zdravia a života. Málo či veľa? Minúty, ktoré môžu zachrániť život!