ĎAKUJEME SESTRÁM A PÔRODNÝM ASISTENTKÁM

5. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň pôrodných asistentiek a dnes 12. mája si svet pripomína ďalšie nesmierne náročné povolanie Medzinárodným dňom sestier. Ušľachtilé, náročné a vzácne povolania. Chráňme a podporujme súčasné zástupkyne a zástupcov týchto profesií a motivujme mladých ľudí k výberu týchto povolaní!   

Blahoželáme vám, sestry a pôrodné asistentky, k vášmu sviatku, želáme vám zdravie, spokojnosť a ďakujeme!