DEŇ SESTIER V NEMOCNICI POPRAD

Nemocnica Poprad pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier špeciálne ocenila prácu sestier a pôrodných asistentiek. Blahoželáme Magdaléne Uhrínovej, Anna Najmikovej a Bernarde Faškovej. Poďakovanie patrí všetkým sestrám a pôrodným asistentkám.

Ďakujeme!