DAR PRE NEMOCNICU OD OZ ZÁCHRANA

Občianske združenie ZÁCHRANA aj v tomto roku zorganizovalo charitatívny futsalový turnaj. Výťažok z aktuálneho ročníka vo výške 800 Eur venovalo združenie Pediatrickému oddeleniu s JIS Nemocnice Poprad. Finančný dar použije oddelenie pre potreby rekonštruovaného oddelenia rizikového novorodenca, ktoré čoskoro otvoríme na 9. poschodí nemocnice. Dar odovzdal predseda OZ ZÁCHRANA František Majerský.