NEMOCNICA POPRAD OBHÁJILA ŠTATÚT SKRÍNINGOVÉHO MAMOGRAFICKÉHO PRACOVISKA

Nemocnica Poprad poskytuje svojim pacientkam vysoko odborné služby v oblasti prevencie rakoviny prsníka. Rádiologické oddelenie popradskej nemocnice už po tretíkrát obhájilo štatút skríningového mamografického pracoviska. Audit vykonala v apríli 2023 komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre skríning rakoviny prsníka.

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva len na schválených pracoviskách, ktoré preukážu moderné technické vybavenie a kvalifikovaný personál. Mamografické vyšetrenie vykonáva certifikovaný rádiologický technik, následne mamografické snímky nezávisle hodnotia dvaja skúsení lekári (rádiológovia). Pacientka je po vyšetrení informovaná o náleze a v prípade potreby sa doplní ultrazvukové vyšetrenie, event. biopsia.

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Každoročne je na Slovensku diagnostikovaných viac ako 2500 nových prípadov. Skríning rakoviny prsníka je preventívne opatrenie zamerané na rozpoznanie malých nádorov veľkosti pár milimetrov, kde je vysoká pravdepodobnosť úplného vyliečenia bez potreby rozsiahleho operačného výkonu a následnej chemoterapie a rádioterapie. Cieľovou skupinou sú ženy vo veku od 50 do 69 rokov. Mamografické vyšetrenie sa absolvuje raz za 2 roky. Vďaka mamografickému skríningu je možné dosiahnuť výrazné zníženie mortality na rakovinu prsníka.

https://www.onkokontrola.sk/files/2022/2022-10-24-infografika-mamografia.pdf