Voľné pracovné miesta

Lekár – PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE

Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
  • špecializácia v odbore hematológia a transfúziológia
Náplň práce:
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfúziológia
  • vykonávanie diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti lekára
Iné výhody: DDS, možnosť ubytovania, 5 dní dovolenky nad rámec ZP
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, empatia, komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
Mzdové podmienky (brutto):
Lekár so špecializáciou: 
– základná zložka mzdy od 3260,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou od 2500,00 € pri úväzku 1,0
 
Lekár bez špecializácie: 
– základná zložka mzdy 1956 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z.z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára od 2000,00 € pri úväzku 1,0
 
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.