SESTRA ROKA NEMOCNICE POPRAD

 
Deň sestier a pôrodných asistentiek sme si v Nemocnici Poprad pripomenuli ocenením troch najlepších. Ocenenie Sestra roka si prevzali Anastázia Toporcerová z očného oddelenia, Mária Hurčalová z centrálnych operačných sál a Eva Laclavová z oddelenia úrazovej chirurgie. Všetkým oceneným, ale aj ostatným sestrám a pôrodným asistentkám blahoželáme a ďakujeme.