POZOR PRI OBJEDNÁVANÍ SA NA CIEVNE VYŠETRENIE!

V neurologickej ambulancii Nemocnice Poprad realizujeme len USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (teda ciev hlavy a krku). Na cievne vyšetrenie končatín sa v neurologickej ambulancii nie je možné objednať, toto vyšetrenie nevykonávame.