NÁRODNÁ LINKA NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA POKRAČUJE DO KONCA SEPTEMBRA 2023

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo o jej prevádzkovaní do konca septembra 2023.

Ministerstvo zdravotníctva pôvodne zriadilo Národnú linku na podporu duševného zdravia v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti podpory duševného zdravia v júli 2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatrenie na elimináciu dôsledkov pandémie na duševné zdravie. Činnosť linky bola napokon predĺžená, nakoľko starostlivosť o duševné zdravie patrí medzi priority rezortu zdravotníctva a potreba podpory tejto oblasti sa ukázala ako veľmi dôležitá v dôsledku udalostí posledných rokov – pandémie ochorenia Covid-19, ako aj konfliktu na Ukrajine. 

Národná linka na podporu duševného zdravia funguje v pracovných dňoch od 14.00 do 22.00 hod. a počas víkendov a sviatočných dní od 10.00 do 18.00 hod. Volať môže každý, kto potrebuje rady a usmernenia od skúseného psychológa.

Číslo Národnej linky na podporu duševného zdravia je 0800 193 193.