ELEKTRONICKÉ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE

Nemocnica Poprad vyhradila čas na telefonické objednávanie sa na vyšetrenie v jednotlivých ambulanciách.

  • Telefonické objednávanie je možné realizovať každý pracovný deň výlučne v čase od 14.00 do 15.15 hod. V rovnakom čase je možné objednať sa na vyšetrenie aj osobne. 
    Telefónne čísla ambulancií sú uverejnené na webovej stránke nemocnice v sekcii zdravotnícke pracoviská pri jednotlivých ambulanciách (Ambulancie – deti, Ambulancie – dospelí). 

Prosíme o rešpektovanie času objednávania.