Lekári intenzívnej s urgentnej medicíny si vyskúšali, akí dobrí sú v diagnostike na ultrasonografe

Nemocnica Poprad zabezpečuje systematické vzdelávanie svojich odborníkov tak, aby všetci dostali pravidelne možnosť sledovať najmodernejšie trendy v medicíne, vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti. Že to má obrovský význam, potvrdil aj posledný veľký workshop pod názvom POCUS.

,,Témou workshopu bola diagnostika v oblasti ultrasonografie v rámci urgentnej, ale aj intenzívnej medicíny. Je to základ modernej  a rýchlej diagnostiky takmer všetkých zásadných diagnóz, ktorá šetrí čas pacientovi a posúva ho k prognosticky lepšiemu výsledku.  Podrobný popis a najmä rozhodnutie lekára o diagnóze znamená pre pacienta to najdôležitejšie. Preto je veľmi dôležité mať čo najširšie vedomosti a predovšetkým bohatú prax. S príchodom presnejších prístrojov sa možnosti medicíny a aj perspektívy pacienta na rýchlejšie a spoľahlivejšie riešenie výrazne posúvajú,“ hovorí medicínska riaditeľka Nemocnice Poprad MUDr. Annamária Miháliková.

Workshop nemocnica zrealizovala  pre kolegov z urgentného príjmu a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v spolupráci s MUDr. Branislavom Koreňom, ktorý je špecialista v odbore vnútorné lekárstvo a člen Pracovnej skupiny urgentnej sonografie. ,,Pracuje na záchrannej zdravotnej službe v Krupine a venuje sa urgentnej medicíne. Práve v tejto oblasti je rýchla a spoľahlivá sonografia mimoriadne dôležitá. Či už ide o sono pľúc, základy echokardiografie alebo žilovej trombózy, sono močových ciest, brucha, pričom často ide o vypäté situácie,“ vysvetľuje medicínska riaditeľka.

Workshopu sa zúčastnili aj študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ktorí si popri úlohe poslucháčov teoretických častí vyskúšali aj rolu figurantov. Hodnotu celého workshopu okrem teoretických prednášok podčiarkla aj možnosť trénovať na simulátore, kde si lekári vyskúšali diagnostiku rôznych patologických stavov, napríklad pľúcny opuch, infarkt srdcového svalu, tamponádu, voľnú tekutinu v brušnej dutine, prítomnosť vzduchu v pohrudnicovej dutine, embolizáciu, krvné zrazeniny v žilovom riečisku, ako aj zrazeniny v oddieloch srdca či patologické chronické nálezy pri preťažení srdca.

Osemhodinové školenie, ktoré absolvovali popradskí lekári je prínosom pre ďalšie skvalitnenie lekárskej starostlivosti, ktorej hodnotu pociťujú už teraz pacienti na lôžkach nemocnice. Prísľubom v závere školiacej akcie bolo, že nebola ani prvá a nebude ani posledná.