Popradská nemocnica má centrálnu sterilizáciu tretieho tisícročia. Disponuje najmodernejšou technológiou na Slovensku

Pred očami pacientov aj návštevníkov nemocnice je skrytá, v poradí dôležitosti však patrí medzi najdôležitejšie. Pre každú nemocnicu je vysoko kvalitná sterilizácia a dezinfekcia absolútny základ celého jej chodu. Nemocnica Poprad dbá o to, aby zariadenia a jeho súčasti boli pravidelne servisované a menené za modernejšie. Najnovšími zariadeniami tohto typu sa môžu pochváliť len dve nemocnice na Slovensku.

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) Nemocnica Poprad otvorila pred 13 rokmi, presne 7. novembra 2012, a vybavené bolo  najmodernejšou technológiou na Slovensku. Každé zariadenie má však  svoju živnosť,  a tak aj termodezinfektory, ktoré sa používali 11 rokov už boli opotrebované a nevyhovovali technickým normám na prevádzku. Preto sa nemocnica rozhodla pre výmenu všetkých 4 termodezinfektorov a tiež úpravovňu vody, ktorá už kapacitne nestačila dnešným požiadavkám. 

,,Momentálne máme opäť najmodernejšie vybavenie na Slovensku. Ide o veľkokapacitné prekladové termodezinfektory s kapacitou 18 DIN sít.  Tieto zariadenia sú na Slovensku skutočne jedinečné,  pochváliť sa nimi môžeme len my a nemocnica Bory,“ hovorí s hrdosťou vedúca sestra OCS Mgr. Katarína Jendrušáková.

OCS má v nemocnici nezastupiteľné miesto, je takpovediac  srdcom nemocnice. ,,Pracujeme prioritne pre centrálne operačné sály, ale aj pre  oddelenia, ambulancie i pre externých odberateľov a to v dvojzmennej prevádzke. Veríme, že práca, ktorú vykonávame tak povediac ,,skrytí“,  je pre  bezpečnosť  pacientov jedinečná a veľmi dôležitá,“ dodáva K. Jendrušáková. 

Obnova celej technológie centrálnej sterilizácie popradskej nemocnice pozostávala z dvoch hlavných častí. Prvou bola už spomínaná úpravovňa vody na OCS, ktorá napája všetky sterilizátory a dezinfektory na OCS a tiež centrálnych operačných sálach. ,,Je kľúčovou časťou procesu, pretože na jej  správnej  funkčnosti závisí ich chod. Nová úpravovňa vody pozostáva z 2 paralelne prepojených vetiev. V prípade poruchy jednej vetvy systém automatický prepne druhú na plný výkon, ktorý dokáže pokryť potreby strojov a zabezpečiť plynulú prevádzku bez obmedzení,“ vysvetľuje biomedicínsky inžinier Nemocnice Poprad, Ing. Dávid Sroka, MBA. Zásadnou zmenou je aj fakt, že nová úpravovňa má o viac než 50% nižšiu spotrebu vody, výrazne sa tiež zníži spotreba elektrickej energie a ďalších spotrebných médií,  nevyhnutných pre jej činnosť.

Po realizácii prvého kroku nastúpila druhá etapa výmeny troch prekladových dverových a jedného neprekladového dverového dezinfektora. ,,Doterajšia  technológia bola vzhľadom na svoj vek a vyťaženosť opotrebená, poruchová,  a už nespĺňala požadované parametre. Nová technológia má väčší objem komory a tým väčšiu priepustnosť materiálu. Zabezpečíme tak stabilnú a spoľahlivú prevádzku, čo sa odrazí na vyššom komforte aj pre prácu personálu,“ dodáva biomedicínsky inžinier Ing. Sroka.

Celková investícia na obnovu najmodernejšej centrálnej dezinfekcie predstavuje sumu  406 907,92 € s DPH a nemocnica ju hradila z vlastných zdrojov.