Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – HEPATOLÓG

Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,
  • špecializácia v odbore hepatológia
Pracovná náplň: vykonávanie diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti lekára
Iné výhody: DDS, možnosť ubytovania, 5 dní dovolenky nad rámec ZP
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, empatia, komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
Mzdové podmienky (brutto):
Lekár špecialista:
  • základná zložka mzdy od 3260,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
  • náborový príspevok od 2500,00 € pri úväzku 1,0
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.