Oddelenie nukleárnej medicíny

História

Oddelenie nukleárnej medicíny vzniklo v roku 1985. Vedením bola poverená MUDr. Oľga Zrubcová, ktorá v apríli 1988 bola menovaná do funkcie primára oddelenia.
V júni 1990 oddelenie usporiadalo 12. celoštátny seminár na tému: Príprava rádiofarmák.
V roku 1999 nastúpila na oddelenie MUDr. Marika Vereb, ktorá v roku 2002 atestovala v odbore nukleárna medicína a v rokoch 2003 – 2005 zastávala funkciu primára oddelenia.
V júni 2005 odišla MUDr. Marika Vereb a vedením oddelenia bola poverená MUDr. Oľga Zrubcová.
Dňa 01.09.2007 sa oddelenie nukleárnej medicíny stáva organizačne časťou oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny Nemocnice Poprad, a.s.,  ktoré vedie prim. MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA.
V roku 2008 nastupuje na oddelenie MUDr. Ľudmila Pal a v júni 2009 je menovaná do funkcie vedúcej lekárky oddelenia.
V roku 2010 sa na oddelení vykonala rozsiahla rekonštrukcia v súvislosti s inštaláciou hybridnej SPECT/CT gamakamery BrightView XCT firmy Philips a od 7. 12. 2010 je oddelenie v prevádzke.
Od júla 2011 je poverený vedením oddelenia MUDr. Jaroslav Weissensteiner, PhD.