Patologická anatómia

Denný režim

Denný režim oddelenia je rozdelený do 3 hlavných častí:

  • príjem a zaevidovanie materiálu; spracovanie materiálu
  • vyšetrenie vzoriek
  • expedícia výsledkov
07:00 – 10:00 – príjem a zoraďovanie materiálu podľa náročnosti prvého spracovania, archivácia vyšetreného materiálu (bločky, sklíčka, sprievodné listy)
  – pomocný zdravotný personál
  – zalievanie a rezanie predchádzajúceho materiálu po automatickom spracovaní – CITADEL-ou (histologickí laboranti)
  – expedícia výsledkov a administratívna činnosť – dokumentačná sestra
  – expedícia výsledkov, dokumentácia, archivácia, farbenie náterov na skle, montovanie do zalievacieho média, vyšetrovanie sterov a náterov na skle – cytologickí laboranti
  – mikroskopické vyšetrovanie spracovaných vzoriek – lekári
10:00 – 11:00 – evidencia došlého materiálu, priraďovanie evidenčných čísel – pomocný zdravotný personál a laboranti
11:00 – 13:00 – excidovanie – prvé spracovanie materiálu – makroskopický popis, rozdelenie veľkých vzoriek na menšie spracovateľné časti – lekár, laboranti
  – farbenie a montovanie vzoriek – histologickí laboranti
  – vyšetrovanie sterov a náterov – cytologickí laboranti
  – mikroskopické vyšetrovanie spracovaných vzoriek – lekári
13:00 – 15:30 – farbenie a montovanie vzoriek, ukladanie hotových sklíčok na podložky s priradením sprievodného listu a odovzdanie podložiek vyšetrujúcim lekárom – histologickí laboranti
  – vyšetrovanie sterov a náterov – cytologickí laboranti
  – mikroskopické vyšetrovanie spracovaných vzoriek, odovzdanie výsledkov vyšetrení dokumentačnej pracovníčke k odoslaniu – lekári