Rádiológia

Pracovisko intervenčnej rádiológie

Lokalizácia: prízemie novej prístavby (Lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 870

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42

 

Vykonávané vyšetrenia:

 • Vyšetrenie tráviaceho traktu s použitím kontrastnej látky, príp. dvojkontrastné vyšetrenia (vyšetrenie pažeráka, žalúdka, tenkého čreva – enteroklýza, hrubého čreva – irrigografia, pasáž GIT – transit time)
 • Iné kontrastné vyšetrenia: sialografia, dakrocystografia, fistulografia, hysterosalpingografia – HSG), vyšetrenia močového systému (mikčná cystouretrografia – MCUG, nefrostómia, retrográdna uretrografia, IVU – intravenózna urografia))
 • Diagnostická a terapeutická angiografia
 • Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA)
 • Embolizácia v oblasti abdomenu, malej panvy, v oblasti muskuloskeletálneho systému
 • Trombolýza cievneho uzáveru, aspirácia trombotického materiálu
 • Implantácia stentu do artérií
 • Perkutánna vertebroplastika
 • Dezinvaginácia v oblasti GIT u detí
 • Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC)
 • Perkutánna transhepatálna drenáž (PTD) a stenting žlčových ciest
 • Balóniková dilatácia v oblasti GITu (pažerák, žalúdok, dvanástnik, hrubé črevo a konečník)
 • Implantácia stentu do oblasti GITu (pažerák, žalúdok, dvanástnik, hrubé črevo a konečník)
 • Extrakcia stentu z GITu
 • Punkcie, biopsie, drenáže pod skiaskopickou, ultrazvukovou a CT kontrolou
 • Vyšetrenie žlčových ciest po operácii cez T – dren
 • Ozonoterapia kĺbných spojení pod skiaskopickou kontrolou
 • Rádiofrekvenčná ablácia metastáz tiel stavcov alebo kostí

Postup pri objednávaní:

 • Vyšetrenie je realizované na základe žiadanky od odborného lekára po objednaní
 • Objednávanie v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. v recepcii ODIR, alebo na tel. č. 052/7125 405
 • Prosíme dodržiavať termíny vyšetrení