Rádiológia

Rádiologické pracoviská

Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.

Skiagrafia 4, pohotovosť RTG

Lokalizácia:
prízemie novej prístavby (lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 783

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42
Pohotovosť 14:42 – 07:30

Vykonávané vyšetrenia:

  • Konvenčná skiagrafia skeletu – snímkovanie rôznych častí tela podľa indikácie lekára
  • Intravenózna urografia (IVU)

Postup pri objednávaní: bez objednávania. Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. CD, DVD – nosičom, písomná správa je do 24 hod. v recepcii ODIR.


Skiagrafia 3

Lokalizácia:
prízemie novej prístavby (lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 235

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42

Vykonávané vyšetrenia:

  • Konvenčná skiagrafia skeletu – snímkovanie rôznych častí tela podľa indikácie lekára

Postup pri objednávaní: bez objednávania. Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. CD,DVD – nosičom, písomná správa z vyšetrenia je do 24 hod., v recepcii ODIR.