ORL ÚPS

POZOR!!! AMBULANCIA BOLA PRESŤAHOVANÁ NA 7.POSCHODIE LÔŽKOVEJ ČASTI

Lekár:  
lekári ORL oddelenia

Sestra:
 
Dana Babjaková  
Bernarda Fašková  
Mgr. Emília Heldáková  
Mária Mistríková  
Mgr. Kamila Slivková  


Lokalizácia:
Lôžková časť 7. poschodie, č.dverí L733

Telefonický kontakt: 052 / 7125 687, 052 / 7125 696.

Pacienti sú ošetrovaní v priestoroch ORL ambulancie.

Ordinačné hodiny:
pondelok – piatok 15:30 – 07:00
sobota, nedeľa a sviatky 07:00 – 07:00

Pokyny pre pacientov:

Na ošetrenie treba zvoniť a v prípade neprítomnosti sestry (slúžia aj na oddelení a aj prisluhujú na chirurgických operačných sálach) sa pacienti majú hlásiť na 7. poschodí na ORL oddelení.