Rádiológia

Mamografické pracovisko

Pracovisko je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s plným vybavením vrátenie mobilného mamografického kresla pre invazívne a neinvazívne výkony.

Na pracovisku sa vykonávajú mamografické vyšetrenia vrátane diagnosticko intervenčných vyšetrení v prípade potreby kontrola pod USG prístrojom.

Lokalizácia: prízemie novej prístavby (Lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42

Vykonávané vyšetrenia:

 • Mamografia
 • Duktografia
 • Stereotaktická biopsia
 • Stereotaktická  lokalizácia
 • Tomosyntéza

Postup pri objednávaní:

 • Vyšetrenie je realizované na základe žiadanky od odborného lekára (gynekológ) po objednaní
 • Objednávanie v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. v recepcii ODIR na prízemí, alebo na tel. č. 052/7125 405
 • Doniesť popis posledného vyšetrenia
 • Doniesť CD z vyšetrenia
 • Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa
 • Prosíme dodržiavať termíny vyšetrení