Rádiológia

Ultrazvukové pracovisko (USG)

Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.

Lokalizácia: prízemie novej prístavby (Lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42
Pohotovosť 14:42 – 07:30

Vykonávané vyšetrenia:

  • Ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára (parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku a pod.)
  • Dopplerovské vyšetrenie ciev
  • Drenáže, punkcie, Core-cut biopsie pod USG kontrolou pod USG kontrolou.

Postup pri objednávaní:

  • Vyšetrenie je realizované na základe žiadanky od obvodného alebo odborného lekára po objednaní
  • Objednávanie v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. v recepcii ODIR, alebo na tel. č. 052/7125 405
  • Na ultrazvukové vyšetrenie prsníka doniesť popis posledného vyšetrenia a CD z vyšetrenia
  • Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení
  • Prosíme dodržiavať termíny vyšetrení