Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Personál

Primár:
 
MUDr. Jana Brndiarová
primárka FRO ukončila LF Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v roku 1994 – odbor všeobecné lekárstvo. V roku 1998 ukončená kvalifikačná atestácia v odbore vnútorné lekárstvo. Špecializačná atestácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v roku 2003. Od roku 1994 do 2001 sekundárna lekárka na pneumologickom oddelení UTPCHaHCH Vyšné Hágy. Od roku 2001 do roku 2003 poverená vedením FRO UTPCHaHCH Vyšné Hágy. Od roku 2003 pracovala ako sekundárny lekár FRO Nemocnica Poprad do októbra 2005. Od októbra 2005 vo funkcii primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice Poprad, a.s..

Zástupca primára:
 
MUDr. Eva Litvínová  
V roku 1997 LF UK v Bratislave, r. 2001 atestácia 1. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, r. 2007 špecializácia atestácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. R. 1997 -2003 pracovala v OLÚ Nový Smokovec, r. 2003 – 2008 v Špecializovanej nemocnici respiračných chorôb Kvetnica, r. 2004- 2008 poverená vedením rehabilitačnej časti ŠNRCH Kvetnica. Od apríla 2008 pracuje na FRO v Poprade.

Fyzioterapeut poverený vedením:
 
Mgr. Barbara Nádašiová