Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

Vyšetrovacie možnosti:

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie nemocnica Poprad a.s. zahŕňa lôžkovú a ambulantnú časť. Pacienti prechádzajú vstupným vyšetrením, realizovaným kvalifikovaným lekárom – atestovaným v odbore FBLR na základe odporúčania praktického lekára, alebo špecialistu – neurológa, traumatológa, ortopéda, reumatológa, onkológa, internistu. Na základe vstupného vyšetrenia, po zhodnotení funkčného stavu, lekár zaradí pacienta do rehabilitačného programu realizovaného ambulantne, alebo formou hospitalizácie na lôžkovej časti.

Hospitalizácie pacientov sú regulované primárom oddelenia, podľa naliehavosti stavu – v skorých termínoch pre včasnú pooperačnú (operácie chrbtice, implantácie totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov), poúrazovú rehabilitačnú starostlivosť, u neurologických pacientov s ťažkým poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. Podľa kapacitných možností je u týchto pacientov poskytnutá základná rehabilitačná starostlivosť ihneď – formou prekladu z ortopedického, neurologického, traumatologického oddelenia, doliečovacieho, interného oddelenia. U zhoršených chronických pacientov sú termíny objednávané (čakací kalendár). Každý pacient počas hospitalizácie je edukovaný (školený) na domáci program. V prípade potreby, navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách. V spolupráci s protetikmi testujeme a vybavujeme pacientov vhodnými liečebnými a kompenzačnými pomôckami. Fyzioterapeuti nacvičujú používanie a aplikáciu týchto pomôcok samotných pacientov, alebo zaškoľujú rodinných príslušníkov.

V ambulantnej zložke pracujú dvaja lekári. Vstupné vyšetrenie – podľa stavu je zamerané na komplexné, funkčné zhodnotenie celého pohybového systému – chrbtice, koreňových, periférnych kĺbov, vrátane orientačného goniometrického vyšetrenia, funkčného svalového testu, vyšetrenie oslabených, skrátených svalov, pohybových stereotypov, vyšetrenie mäkkých tkanív, fascií, spúšťových bodov, funkčných zreťazení. Na základe dokumentácie – pridružené ochorenia, kardiovaskulárna rezerva je orientačne určená možnosť záťaže pacienta a navrhnutý rehabilitačný program vrátane fyzikálnej, pohybovej liečby prípadne aplikácia vodoliečby. Po ukončení programu pacient absolvuje kontrolné vyšetrenie.

Liečebné možnosti:

 • Komplexná pohybová liečba ochorení pohybového aparátu – chrbtice, bedrových, kolenných, plecových a periférnych kĺbov.
 • Pohybová liečba u pacientov operovaných – operácie chrbtice, hrudníka, kĺbov (stavy po implantácii totálnych endoprotéz) v pred i pooperačnom období.
 • Pohybová liečba u pacientov po úrazoch – zlomeniny, poranenia hlavy, polytraumy.
 • Pohybová liečba u pacientov s ochoreniami nervového systému – stavy po cievnej príhode, skleróza multiplex, polyradikuloneuritídy, poškodenia nervov.
 • Pohybová liečba u pacientov so srdcovo – cievnymi ochoreniami, stavy po infarkte myokardu stavy po amputácii končatín.
 • Pohybová liečba u onkologických pacientov.
 • Pohybová liečba u pacientov s reumatickými ochoreniami.
 • Fyzikálna terapia – elektroliečba, ultrazuk, magnetoterapia, svetloliečba – laser, bioptron, solux, teploliečba -parafín, termonosiče, rašelinové zábaly.
 • Vodoliečba – vírivá kúpeľ dolných, horných končatín, celotelová.
 • Masáže – klasická, reflexná, lymfodrenáž – ručná, prístrojová.
 • Mäkké techniky

Prístrojové vybavenie :

 • Rebox Physio:rebox
  je prenosný elektrodiagnisticko – liečebný prístroj, ktorý terapeuta informuje o charaktere, rozsahu a stupni poškodenia tkaniva na začiatku jeho použitia a umožňuje monitorovať a optimálne riadiť priebeh liečby. Biologický účinok spočíva v uvoľnení sfinkterov arteriol a lymfatických ciev, v neutralizácii lokálnej acidózy tkaniva a relaxácii hladkého a priečne pruhovaného svalstva. Z toho vyplývajúce prekrvenie a zrýchlená mikrocirkulácia znižuje hypoxiu tkaniva, zrýchľuje látkovú výmenu a stimuluje metabolizmus, čo spolu s analgetickým účinkom podporuje a urýchľuje proces hojenia. Myorelaxačný účinok zmierňuje únavu, zvlášť v mieste inzercie svalov na skelet a tak sprístupňuje v širšom slova zmysle pohybový systém efektívnejšej kauzálnej liečbe najmä pohybovej.
 • DIMAP – magnetoterapia:dimap
  Prístroj pre magnetoterapiu s využitím pulzného magnetického poľa s nízkou frekvenciou. Toto pole preniká bezbolestne ľudským organizmom s minimálnymi účinkami. Dosahuje hĺbkovej masáže tkanív a lymfatických ciest pri povzbudení látkovej výmeny a krvného obehu zvýšeným prívodom kyslíka do celého tela. Oblasti uplatnenia prístroja DIMAP sú : rehabilitácia, balneológia, fyziatria,  reumatológia, neurológia, interná medicína, ortopédia, traumatológia, stomatológia, pediatria, dermatológia, chirurgia, gynekológia, urológia a ďalšie.
 • Phyaction Guidance C:phyaction-guidance-c_1
  Prístroj patrí medzi najnovšie prístroje série GUIDANCE, ktoré sú vybavené veľmi ľahkým systémom k nastaveniu parametrov a obsahuje praktické pomocné a informačné obrazy.
  Okrem špeciálnej ponuky terapeutických aplikácií ako u prístroja PHYACTION 787, je vybavený aj diagnostickými programami. Prístrojom sa dá vyšetriť, v ktorých štruktúrach je porušená elektrická vodivosť neuromuskulárneho systému alebo lokalizovať bolestivé body. Prístroj je kombinovaný s ultrazvukovou terapiou.
 • PHYACTION 787:phyaction-787
  Tento prístroj je vybavený špeciálnou ponukou terapeutických aplikácii. Prístrojom sa dajú aplikovať všetky formy elektroterapie v súčasnej dobe dostupné, od galvanických prúdov (tým i ionoforézy), cez nízkofrekvenčné a strednofrekvenčné prúdy až po TENS v najrôznejších frekvenciách a moduláciach. Indikácie: neuralgie, poruchy prekrvenia, myalgie, posilňovanie svalov, vegetatívne poruchy, posttraumatické stavy a iné.
 • LASER:laser
  Slovo Laser v preklade znamená zosielanie svetla využitím stimulovanej emisie žiarenia. Klinický efekt laserových lúčov s nízkym výkonom je predovšetkým výrazne stimulačný. Najvýraznejšie efekty laserových lúčov sú: efekt analgetický, efekt antiflogistický, efekt antiedematózny, efekt biostimulačný a efekt vazodilatačný.  Indikácie – široké využitie podľa diagnóz.
 • BTL – 5000:btl-physio-1
  Multifunkčný kombinovaný elektroliečebný prístroj je vybavený všetkými najdôležitejšími nízkofrekvenčnými a strednofrekvenčnými liečebnými prúdmi: galvanickým (ionoforéza),  diadynamickými, Träbertovým, faradickým, ruskou stimuláciou, stimulačnými pulzmi, pravouhlými pulzmi a TENS. Indikácie – široké využitie podľa diagnóz.

 • MYACTION MED:myaction
  Moderný, kompaktný prenosný elektroterapeutický prístroj so 4 – mi nezávislými kanálmi. Mikroprúdy, ionoforéza, TENS a EMS prúdy. Indikácie široké využitie podľa diagnóz: prevencia atrofií, úľava od bolesti, tonizácia svalov, svalový tréning, inkontinencia a iné.