Dozorná rada

Dozorná rada Nemocnice Poprad, a. s. od 01.10.2021:

Ing. Peter Ferjančík predseda dozornej rady
MUDr. Matej Handžák
člen dozornej rady