Pracovná zdravotná služba

Postup je jednoduchý

  • na Váš telefonický, mailový alebo písomný podnet Vám zašleme dotazník
  • po jeho vyplnení a doručení vypracujeme ponuku Vám šitú na mieru
  • ak sa rozhodnete pre nás, pristúpime k podpisu zmluvy
  • náš tím navštívi Vašu firmu a vykoná dôkladný audit
  • v spolupráci s Vami určíme periodicitu lekárskych prehliadok
  • zorganizujeme školenia a odborný výcvik zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
  • zrealizujeme výchovno – vzdelávacie aktivity o pozitívnych a negatívnych vplyvoch práce a pracovných podmienok na zdravie, o preventívnych opatreniach na ochranu zdravia a optimalizáciu pracovných podmienok
  • vypracujeme priebežný audit, posudky o riziku
  • oboznámime zamestnávateľa s opatreniami pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR
  • pracovná zdravotná služba Nemocnica Poprad, a.s. ponúka aj ďalšie služby, ktoré je možné si zakúpiť vrátane špeciálneho vyšetrenia pre dané riziko, tie sú kalkulované podľa aktuálne platného cenníka

Na Vaše otázky ochotne zodpovie tím PZS.