Rádiológia

Recepcia ODIR

recepcia-odir

Pred každým vyšetrením je potrebná evidencia vašej žiadanky. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.

Lokalizácia: prízemie novej prístavby (Lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Pracovná doba recepcia:
Pondelok – piatok 07:00 – 15:30

V čase od 7:00 – 7:30 hod. sa vykonávajú administratívne práce.
Objednávanie na jednotlivé vyšetrenia je v čase 7:30 – 15:30 hod.

Služby:

 • Evidencia všetkých vyšetrení
 • Objednávanie klientov k jednotlivým vyšetreniam osobne alebo telefonicky na nižšie uvedenom tel.čísle. Objednávky posielané e-mailom a poštou nebudú akceptované.
  Vyšetrenia realizované na základe objednávania:

  • Mamografické vyšetrenie (MMG) – tel. č. 052 / 7125 405
  • Ultrazvukové vyšetrenie (USG) – tel. č.052 / 7125 405
  • Intervenčné vyšetrenia – tel. č. 052 / 7125 405
  • Kontrastné vyšetrenia – tel. č. 052 / 7125 405
  • Denzitometria – tel. č. 052 / 7125 405
  • Počítačová tomografia (CT) – tel.č. 052 / 7125 405
 • Napaľovanie výsledkov na CD, DVD z vyšetrení (za úhradu podľa platného cenníka Nemocnice Poprad, a.s.)
 • Vydávanie výsledkov z vykonaných vyšetrení
 • Potvrdenie dokladu o návšteve lekára, príp. iného dokladu (za úhradu podľa platného cenníka Nemocnice Poprad, a.s.)
 • Overenie poistného vzťahu bez preukazu poistenca (za úhradu podľa platného cenníka Nemocnice Poprad, a.s.)