JZS v odbore ortopédia

Ortopedická JZS

 

Lekár poverený vedením:  
MUDr. Radovan Kŕč radovan.krc@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Tatiana Harhovská tatiana.harhovska@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
lôžková časť, 7. poschodie, vpravo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 572

 

Časť operačných výkonov na ortopedickom oddelení je realizovaných počas hospitalizácie, časť operačnej liečby prebieha v tzv. JAS (jednodňovej ambulantnej starostlivosti) – ide najmä o malé výkony a arthroskopie. Pacient prichádza ráno, v ten istý deň je operovaný a odchádza na druhý deň doobeda, ak to jeho zdravotný stav dovolí.