Dermatovenerologická ambulancia (Kožná)

Od 5.9.2023 je Dermatovenerologická ambulancia (kožná ambulancia) presťahovaná na 1. poschodie  Stacionára v odbore dermatovenerológia (kožného stacionára) č. dverí 126.

Lekár:  
MUDr. Dušan Pajerchin dusan.pajerchin@nemocnicapp.sk
MUDr. Jana Kováčová Gajanová jana.kovacova@nemocnicapp.sk
MUDr. Katarína Kováčová katarina.kovacova@nemocnicapp.sk

Sestra:
 
Jana Maršalová  
Renáta Stankovičová  
Miroslava Vaľková  
Jana Šuliková Španirová  


Lokalizácia:
pavilón kožného stacionára – 1.poschodie, č.dverí K126

Telefonický kontakt: 052 / 7125 215

Na vyšetrenie sa treba objednať telefonicky alebo online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!)

prijm_amb_cakaren_kozo príjmová ambulancia
Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 08:00 odber krvi
08:00 – 12:00 ordinácia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ošetrovanie dermatóz
Utorok 07:00 – 08:00 odber krvi
08:00 – 12:00 ordinácia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ošetrovanie dermatóz
Streda 07:00 – 08:00 ordinácia
08:00 – 11:00 ordinácia
11:00 – 12:00 melanómová komisia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ošetrovanie dermatóz
Štvrtok 07:00 – 08:00 odber krvi
08:00 – 11:00 ordinácia
11:00 – 12:00 digitálna dermatoskopia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ošetrovanie dermatóz
Piatok 07:00 – 08:00 odber krvi
08:00 – 12:00 ordinácia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ošetrovanie dermatóz

Pôsobenie ambulancie:

 • diagnostika, liečba, dispenzarizácia a prevencia širokého spektra kožných ochorení

 • dispenzarizácia, depistáž a liečba venerologických ochorení pacientov z priľahlých spádových oblastí

 • digitálna dermatoskopia – vyšetrenie  a dispenzarizácia pacientov so syndrómom dysplastických névov, kongenitálne névy

 • odborné konzultácie pre pacientov odoslaných spádovým dermatológom

 • konziliárne vyšetrenia pre nemocnicu

Nemocničná melanómová komisia

 • každú stredu od 11:00 do 12:00 hod.
 • funguje od roku 2005
 • odborné konzultácie pre pacientov s kožnými léziami suspektnými z malignity
 • spolupráca s chirurgom, patológom, onkológom, ODIR a NM /možnosť vyšetrenia sentinelovej uzliny/

Digitálna dermatoskopia

 • každý štvrtok od 11:00 do 12:00 hod.
 • možnosť vyšetrenia a fotodokumentácie dysplastických névov, včasná diagnostika a prevencia malígneho melanómu
 • sledovanie kongenitálnych névov
 • sledovanie  vývoja vrodených znamienok od detského veku
 • vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia, cena vyšetrenia 1 znamienka je 8,60,- €