Ambulancia úrazovej chirurgie

Upozornenie pre pacienta

Vedúci lekár:
MUDr. Martin Lajoš
primár Oddelenia úrazovej chirurgie

martin.lajos@nemocnicapp.sk

 
Ošetrujúci lekár:
lekári Oddelenia úrazovej chirurgie
 
Sestra:  
Bc. Lucia Busoňáková

Lokalizácia: poliklinika 2. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 453

Ordinačné hodiny:
pondelok – piatok 07:00 – 12:00 ordinácia
12:00 – 12:30 obed
12:30 – 15:30 ordinácia

Akútne úrazy, ktoré sa stali za posledných 24 hodín sa ošetrujú na Traumatologickej ambulancii Oddelenia centrálneho príjmu, aj po 15:30 hod na prízemí č. dverí K-027.

Poradové čísla sa vykladajú o 7:00 hod.

Žiadanky na Rtg sa vydávajú do 14:00 hod.

Plánované príjmy v ten deň sa hlásia u vedúcej sestry na 6. poschodí.