Preventívne prehliadky

Čo ponúkame

Nemocnica Poprad, a.s. sa rozhodla pre krok v ústrety pracovne mimoriadne vyťaženým osobám, manažérom a vedúcim pracovníkom. Špeciálne pre ich potreby vytvorila jedinečný produkt Preventívne prehliadky, ktorý umožňuje v priebehu jedného dňa (predpoludnia) absolvovať celú škálu diagnosticko-preventívnych vyšetrení na ôsmich oddeleniach Nemocnice Poprad, a.s., vrátane kardiovaskulárnej prehliadky a ultrazvukových vyšetrení. Súčasťou celého programu je záverečná správa zdravotného stavu účastníka programu a po jej zhodnotení návrh a prípadná rezervácia ďalších potrebných vyšetrení.


Preventívne prehliadky 1
Preventívne prehliadky 2