Preventívne prehliadky

PROGRAM GENTLEMAN – muži do/nad 40 rokov

1. PZS

 • odovzdanie biologického materiálu
 • vyšetrenie moču chemicky – papierikom, vyšetrenie močového sedimentu mikrospokipy
 • spirometria – vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc
 • odber biologického materiálu – glykémia, cholesterol, triglyceridy, pečeňové enzýmy (AST, GMT, ALT, bilirubín), mineralogram, kreatinín, kyselina močová, triacylglycerol, urea
 • hematologické vyšetrenie – sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu
 • natočenie EKG (popis urobí internista)

Program GENTLEMAN nad 40 rokov – klient navyše absolvuje vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosti rakovinových buniek v tele (PSA).

2. Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

 • Rtg snímka hrudníka v AP projekcii s popisom: popis pľúcneho parenchýmu, cievnej kresby, srdca, mediastína, lymfatických uzlín a zobrazeného skeletu
 • USG vyšetrenie dutiny brušnej s popisom brušných orgánov – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pancreas, obličky, slezina, lymfatické uzliny, močový mechúr

3. Kožné vyšetrenie – dermatovenerológia

 • vyšetrenie zamerané na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení; bonusom pre klientov je konzultácia v oblasti estetickej medicíny

4. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie – ORL

 • anamnéza, objektívne otoskopické, rhinoskopické, orálne a laryngoskopické vyšetrenie so zameraním na zachytenie patologických nálezov, prekanceróz, s vyhodnotením nálezov a odporučením ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu

5. Očné vyšetrenie

 • refraktometria, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného segmentu oka, bezkontaktná tonometria, na základe odporúčania oftalmológa aj vyšetrenie očného pozadia

6. Urologické vyšetrenie

 • anamnéza, klinické vyšetrenie
 • vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum, s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu
 • sonografické vyšetrenie semeníkov, zhodnotenie sonografického nálezu obličiek a močového mechúra 

Program GENTLEMAN nad 40 rokov – klient navyše absolvuje sonografické vyšetrenie prostaty.

7. Kardiologické vyšetrenie EKG

 • zhodnotenie kardiovaskulárnej anamnézy, aktuálnych ťažkostí, popis EKG, fyzikálneho nálezu, echokardiografia zahŕňa: vyšetrenie v M-mode, dopllerovské vyšetrenie, zhodnotenie rozmerov dutín, hrúbky stien, funkciu chlopní, zhodnotenie systolickej a diastolickej funkcie ĽK, regionálnych porúch kinetiky, zhodnotenie pľúcnej hypertenzie, zhodnotenie perikardu

8. Interné vyšetrenie

 • aspekcia vzhľadu, stavu výživy, hydratácie, farby pokožky, charakteru dýchania, stav saturácie; stav držania tela, pohyblivosť, orientácia, stav reči; aspekcia jednotlivých častí tela: charakter a vzhľad lebky, charakter motoriky tváre; vzhľad sklér, stav prekrvenia spojiviek, palpácia lymfatických uzlín na krku a na celom tele, palpačné zhodnotenie charakteru štítnej žľazy; palpácia a auskultácia hrudníka, zhodnotenie charakteru dýchania, auskultácia srdca, prítomnosť šelestu, charakter oziev; palpácia oblasti brucha, zhodnotenie veľkosti pečene a sleziny, vylúčenie eventuálnych patologických rezistencií na dolných končatinách, zhodnotenie stavu trofiky, prítomnosť viditeľných zmien (farba kože, varixy, trofické zmeny), palpačné vyšetrenie periférnych ciev

Zhodnotenie jednotlivých nálezov, sumarizácia výsledkov, zhodnotenie celkového stavu zdravia pacienta, odhad možnosti ďalšej fyzickej výkonnosti, odporúčania na plánovanie kontrol prípadných hraničných nálezov, v prípade patologických výsledkov odporúčania ďalšieho diagnostického a liečebného postupu.