Archív – 2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
(prieskum trhu)

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Tovar/
služba/
práca
Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia cenovej ponuky
1. 15.7.2013 Nákup repasovaných PC T do 14 dní od účinnosti zmluvy 18.7.2013
2. 15.7.2013 Nákup LCD monitorov T do 14 dní od účinnosti zmluvy 18.7.2013
3. 18.7.2013 Oprava PVC podláh a podlahových krytín P do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 24.7.2013
4. 23.7.2013 Neinvazívny ventilátor pre novorodencov T do 30 dní od účinnosti zmluvy 26.7.2013
5. 8.8.2013 Oprava žľabu – detská poliklinika P do 60 dní od účinnosti zmluvy 15.8.2013
6. 15.8.2013 Dodávka a montáž dátovej siete P do 30 dní od účinnosti zmluvy 20.8.2013
7. 15.8.2013 Dodávka a montáž “Komunikačného zariadenia sestra-pacient” S do 30 dní od účinnosti zmluvy 20.8.2013
8. 15.8.2013 Pravidelné prehliadky a opravy narkotizačnej a respiračnej techniky S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 20.8.2013
9. 22.8.2013 Pravidelné prehliadky a servis VZT S 36 mesiacov od účinnosti zmluvy 3.9.2013
10. 30.8.2013 Grafické práce a dodávky S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 3.9.2013
11. 12.9.2013 Oprava elektroinštalácie pre myčky podložných mís S do 30 dní od účinnosti zmluvy 18.9.2013
12. 13.9.2013 Servisná zmluva na pravidelný servis pre kompresory, vývevy a príslušenstvo na základe doporučení výrobcu S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 5 dní
13. 20.9.2013 Toaletný papier T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 26.9.2013
14. 24.9.2013 Kontrola vykurovacích systémov podľa zákona 314/2012 Z.z. S do 30 dní od účinnosti zmluvy 4.10.2013
15. 24.9.2013 Vrecia na odpad T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 30.9.2013
16. 24.9.2013 Kurz anglického jazyka S do ukončenia kurzu 30.9.2013
17. 27.9.2013 Bilirubínometer T do 60 dní od účinnosti zmluvy 30.9.2013
18. 1.10.2013 servisná údržba a havarijný servis telekomunikačnej techniky a TV rozvody S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 5 dní
19. 23.10.2013 Fako-rúčka (Phaco-handpiece) s ochranným krytom T do 6 týždňov od účinnosti zmluvy 28.10.2013
20. 23.10.2013 Skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia S  24 mesiacov od účinnosti zmluvy 28.10.2013
21. 25.10.2013 Doplnenie laparoskopického inštrumentária pre COS T do 40 dní od účinnosti zmluvy 30.10.2013
22. 28.10.2013 Revízia a servis na MaR v hlavnej plynovej kotolni S do 30 dní od účinnosti zmluvy 11.11.2013
23. 28.10.2013 Vyčistenie vodojemu a vykonanie skúšky vodotesnosti spolu s odborným rozborom kvality pitnej vody S do 30 dní od účinnosti zmluvy 11.11.2013
24. 30.10.2013 Prístroj ultrazvukový pre gynekológiu T do 30 dní od účinnosti zmluvy 5.11.2013
25. 14.11.2013 Reklamné predmety – Fleecové vesty T do 15 dní od účinnosti zmluvy 19.11.2013
26. 15.11.2013 dodávka servisných programov Dell T do 7 dní od účinnosti zmluvy 20.11.2013
27. 21.11.2013 Servisná zmluva na prístroj – čítačka rtg.snímiek MMG a  RTG Projekt I. S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 26.11.2013
28. 21.11.2013 Servisná zmluva na prístroj – čítačku rtg.snímiek Capsula XL2 S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 26.11.2013
29. 27.11.2013 Servisné služby pre telefónnu ústredňu ALCATEL 4400 S na 12 mesiacov 5 dní
30. 2.12.2013 Osobná dozimetria S do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy 5.12.2013
31. 4.12.2013 Oprava a údržba zdravotníckych prístrojov a laboratórnej techniky S do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 9.12.2013
32. 10.12.2013 Nemocničné polohovateľné lôžka T 20 dní od účinnosti zmluvy 13.12.2013
33. 11.12.2013 Metrologické výkony S 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 16.12.2013
34. 23.12.2013 Artroskopický shaver T do 40 dní od účinnosti zmluvy 30.12.2013
35. 23.12.2013 Artropumpa T do 40 dní od účinnosti zmluvy 30.12.2013
36. 23.12.2013 Koblačná jednotka T do 40 dní od účinnosti zmluvy 30.12.2013