Formulár pre záujemcov o zamestnanie

Prosíme, vyplňte povinné údaje označené červenou hviezdičkou *, bez ktorých nebudeme Váš záujem evidovať.

Absolvent 
S praxou 
 

Kontrolná otázka

 

Informovanie dotknutých osôb o zákonnom spracúvaní a poskytovaní osobných údajov tretím stranám