Očkovanie proti čiernemu kašľu v tehotenstve

Čierny kašeľ (pertussis) je akútne, vysoko infekčné ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa šíri kvapôčkovou vzdušnou cestou. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Priebeh ochorenia má typický charakter protrahovaného a záchvatového kašľa s častými komplikáciami a s aktuálne udávanou 1% mortalitou [1].

Vzhľadom na závažný priebeh ochorenia hlavne u neočkovaných alebo nedostatočne očkovaných detí (neúplne očkovanie do 1. roku života) je najdôležitejšia včasná diagnostika a cielená liečba postihnutého, ale aj úzkych kontaktov. Najúčinnejším krokom v zabránení vzniku ochorenia a jeho komplikácií je očkovanie [2].

Aj napriek dlhodobo zavedenému povinnému očkovaniu proti čiernemu kašľu (na SR od roku 1959) sa po prvotnej výrazne zníženej incidencii čierneho kašľa začali od roku 1990 objavovať epidémie v 3 – 5 ročných intervaloch [3]. Keďže parciálny efekt očkovania nastupuje až po prvej dávke (4. mesiac života), dojčatá do 6. mesiaca sú najrizikovejšou skupinou, pre ktorú čierny kašeľ znamená veľmi závažnú a potenciálne život ohrozujúcu infekciu. Typickými klinickými príznakmi v tejto vekovej skupine je neutíchajúci záchvatový kašeľ po ktorom nasleduje zvracanie a  ktorého epizódy sa opakujú niekoľkokrát denne, a neustupujú ani v noci. Deti častokrát sčervenejú, zmodrejú a dusia sa. Bez liečby trvajú záchvaty kašľa od 2 – 8 týždňov. Antibiotická liečba vykazuje len parciálny efekt na redukciu počtu a trvania týchto epizód. V minulosti, sa aj pre tento charakteristický priebeh, čierny kašeľ  nazýval divým alebo 100 dňovým kašľom [4].

Proti čiernemu kašľu sa na Slovensku očkuje v 3., 5. a 11. mesiaci, posilňovacia dávka je v 6. a 13. roku života, pričom ochrana vydrží maximálne 10 rokov. Najrizikovejšia je ochrana novorodencov a dojčiat do 4. – 5. mesiaca života, pretože vrodená imunita sprostredkovaná materskými protilátkami sa rozkladá a vlastná imunita dojčaťa nastupuje až po očkovaní viacerými dávkami. Pre tieto fakty zaviedli mnohé krajiny sveta očkovanie v tehotenstve proti čiernemu kašľu, niektoré aj povinné očkovanie tehotných.

U nás je odporúčanie očkovať vakcínou dTap (diftéria, tetanus, acelulárna pertussis) medzi 28. – 38. gestačným týždňom počas každej tehotnosti. Teda ak má žena po sebe 2 deti s rozostupom 2 roky, očkuje sa počas každej tehotnosti. Rovnako ak bola tehotná žena preočkovaná pred rokom vakcínou proti diftérii a tetanu, môže a má sa preočkovať. Vakcíny sú dve – Adacel a Boostrix. Obe sú neživé. Adacel je však aktuálne nedostupný v SR. Podanie neživej vakcíny u tehotných žien je vysoko bezpečné pre matku aj plod. Vedľajšie účinky očkovania pre matku sú lokálne, bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie, edém. Vedľajšie účinky pre plod neboli zaznamenané. Výhodou očkovania počas tehotenstva je, že novorodenec bude mať protilátky proti čiernemu kašľu, čím je chránený pred týmto ochorením. [5] [6].

Zavedenie očkovania tehotných žien výrazne znížilo incidenciu výskytu čierneho kašľa v najnižších vekových kategóriách. Podľa veľkej retrospektívnej štúdie bolo očkovanie v 2. a 3. trimestri gravidity účinné v prevencii čierneho kašľa u dieťaťa mladšieho ako 2 mesiace až v 91,4 % prípadov [7].


Milé mamičky chráňte seba i vaše dieťa – očkujte sa proti čiernemu kašľu počas tehotenstva. Bližšie informácie vám poskytne váš gynekológ.


MUDr. Marek Karniš – primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Poprad, a. s.
MUDr. Peter Repko – primár Pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad a. s.


Referencie:

[1]  Wan M, Zhang G, Yi H. Unraveling the resurgence of pertussis: Insights into epidemiology and global health strategies. Pulmonology 2024. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2024.04.009.

[2]  Guo S, Zhu Y, Guo Q, Wan C. Severe pertussis in infants: a scoping review. Ann Med 2024;56:2352606. https://doi.org/10.1080/07853890.2024.2352606.

[3]  Wise J. Whooping cough: What’s behind the rise in cases and deaths in England? BMJ 2024;385:q1118. https://doi.org/10.1136/bmj.q1118.

[4]  Cherry JD. Treatment of Pertussis-2017. J Pediatr Infect Dis Soc 2018;7:e123–5. https://doi.org/10.1093/jpids/pix044.

[5]  Záhumenský J. Pôrodníctvo. 1. A-medi; 2022.

[6]  Choi G-S, Kang K-R, Kim S-B, Ji J-H, Cho G-W, Kang H-M, et al. Safety assessments of recombinant DTaP vaccines developed in South Korea. Clin Exp Vaccine Res 2024;13:155–65. https://doi.org/10.7774/cevr.2024.13.2.155.

[7]  Baxter R, Bartlett J, Fireman B, Lewis E, Klein NP. Effectiveness of Vaccination During Pregnancy to Prevent Infant Pertussis. Pediatrics 2017;139:e20164091. https://doi.org/10.1542/peds.2016-4091.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.