Darujte 2 % z vašich daní

Nadácia Nádej pre vaše zdravie pri Nemocnici Poprad, a. s., splnila podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% (3%) podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Nadácia Nádej pre vaše zdravie sa rozhodla, že získané finančné prostriedky z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za roky 20192020 použije v roku 2022 na skvalitnenie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov a to prostredníctvom pomoci pre tieto oddelenia: 

  • Urgentný príjem – 5 ks invalidných vozíkov pre pacientov,
  • Oftalmologické oddelenie JZS (očné) – rámiky na skúšanie okuliarov,
  • ORL oddelenie – vyšetrovacie čelové lampy na vyšetrovanie pacientov,
  • Neurologické oddelenie s JIS – G-aparát pre rehabilitáciu pacientov, ktorí majú pohybový deficit alebo sa učia znovu chodiť,
  • Chirurgické oddelenie s JIS – zákrokový stôl pre pacientov,
  • Stacionár dermatovenerologický (kožný) – mobilná vyšetrovacia LED lampa slúžiaca na vyšetrovanie pacientov,
  • Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS – vyšetrovacie lehátko pre pacientov,
  • Pediatrické oddelenie s JIS – závesné prebaľovacie pulty, ktoré pomôžu rodičom najmenších pacientov.

Týmto chceme požiadať našich zamestnancov, pacientov, sympatizantov, rodinných príslušníkov a podnikateľské subjekty o poukázanie tohto príspevku pre našu organizáciu aj v tomto roku. Finančné prostriedky nadácia opäť použije podľa potrieb jednotlivých oddelení.

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete pod týmto textom. Takto poukázané 2% (3%) sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich daní. Je to Vaše právo podporiť dobrú vec.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.