Kontakt

Telefónne kontakty

052 / 7125 111

Telefónna ústredňa

052 / 7125 767

Sekretariát generálneho riaditeľa

052 / 7125 282

Sekretariát riaditeľov úsekov

sekretariat@nemocnicapp.sk

Sekretariát email

Kontaktná adresa

OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10322/P

NEMOCNICA POPRAD, A. S.

Banícka č. 803/28, 05845 Poprad

ADRESA

36513458

IČO

2022127657

DIČ

SK2022127657

IČ DPH

Bankové spojenie

VÚB Poprad a.s., pobočka Poprad

Banka

SK10 0200 0000 0021 2701 3051

Iban

SUBASKBX

Bic/Swift

GPS súradnice

49.052045

ZEMEPISNÁ ŠÍRKA

20.303759

ZEMEPISNÁ DĹŽKA

684 m

NADMORSKÁ VÝŠKA
Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.