Akú ambulanciu navštíviť, ak mám tento zdravotný problém?

Od 7:00 do 15:30 hod. v pracovný deň

 • mám zdravotný problém (zvýšenú telesnú teplotu, bolesti) a mám menej ako 19 rokov a nemám úraz, idem k svojmu detskému lekárovi alebo k zastupujúcemu lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi,
 • mám zdravotný problém (zvýšenú telesnú teplotu, bolesti) a mám viac ako 19 rokov a nemám úraz, idem k svojmu všeobecnému lekárovi alebo k zastupujúcemu lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi.

V zmysle § 7 (Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti) odsek 1 písmeno a) zákona 576/2004 Z. z. (Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa zdravotná starostlivosť poskytuje ako ambulantná všeobecná pre dospelých a pre deti a dorast. Teda zdravotnú starostlivosť všetkým občanom SR zapojeným do zdravotného systému poskytuje v prvom rade ich všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Všeobecný lekár spravidla pozná pacienta najdlhšie, pozná jeho zdravotný stav komplexne, disponuje všetkými záznamami o zdravotnom stave pacienta, ktorý je v jeho starostlivosti.

 • mám čerstvý (akútny) úraz do 24 hodín, vyšetria ma na urgentnom príjme na prízemí (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám úraz starší ako 24 hodín, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi,
 • mám akútnu bolesť brucha, vyšetria ma v chirurgickej ambulancii na 5. poschodí,
 • mám bolesť brucha, pruh, ochorenie/krvácanie z konečníka, ciev, absces a iné chirurgické ochorenie, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne,
 • predpokladám, že mám akútny obličkový záchvat, zápal močových ciest alebo mám urologický problém, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám telefonicky alebo osobne,
 • mám akútnu bolesť na hrudníku, vyšetria ma na urgentnom príjme na prízemí (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • potrebujem predoperačné vyšetrenie, interné vyšetrenie, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám telefonicky alebo osobne,
 • mám akútnu bolesť chrbta, neurologický problém, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne,
 • mám očný akútny alebo chronický problém, s výmenným lístkom sa objednám k očnému lekárovi,
 • mám akútnu bolesť/poranenie/ochorenie hrdla, nosa, ucha, úst, pery, krvácam z nosa, vyšetria ma v ORL (otorinolaryngologickej) ambulancii na 7. poschodí v lôžkovej časti nemocnice),
 • mám ORL problém, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám telefonicky alebo osobne,
 • mám akútny infekčný problém, vyšetria ma v infektologickej ambulancii,
 • mám infekčný problém, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ma podľa potreby odošle s výmenným lístkom k špecialistovi, na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne,
 • rodím, vyšetria ma na pôrodnej sále na 10. poschodí lôžkovej časti nemocnice,
 • mám akútny gynekologický problém, idem k svojmu gynekológovi,
 • mám kožný problém a mám menej ako 19 rokov, vyšetria ma v detskej kožnej (detskej dermatovenerologickej) ambulancii na 1. poschodí v pavilóne kožného stacionára • nepotrebujem výmenný lístok od odosielajúceho lekára • na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne,
 • mám kožný problém a mám viac ako 19 rokov, vyšetria ma v kožnej (dermatovenerologickej) ambulancii na 1. poschodí v pavilóne kožného stacionára • nepotrebujem výmenný lístok od odosielajúceho lekára • na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne,
 • mám akútny kožný problém, idem k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý rozhodne o akútnosti stavu a odošle ma podľa potreby k špecialistovi • na vyšetrenie sa objednám online, telefonicky alebo osobne.

Od 15:30 do 7:00 hod. v pracovný deň a od 7:00 do 7:00 cez víkend a sviatok

 • mám zdravotný problém (zvýšenú telesnú teplotu, bolesti) a mám menej ako 19 rokov a nemám úraz, vyšetria ma na detskej pohotovosti (detská poliklinika, vľavo od hlavného vchodu nemocnice, za parkoviskom s rampami), po 22.00 hod. na 8. poschodí oproti detskému oddeleniu,
 • mám zdravotný problém (zvýšenú telesnú teplotu, bolesti) a mám viac ako 19 rokov a nemám úraz, vyšetria ma na pohotovosti pre dospelých (ambulancia APS pre dospelých)  (pondelok – piatok 16.00 – 22.00 hod., víkendy a sviatky 7.00 – 22.00 hod.),
 • mám čerstvý (akútny) úraz do 24 hodín, mám akútnu bolesť brucha, vyšetria ma na urgentnom príjme na prízemí v spojovacej chodbe (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám úraz starší ako 24 hodín, mám dlhšie bolesť brucha, pruh, ochorenie/krvácanie konečníka, ciev a iné chirurgické ochorenie, v najbližší pracovný deň idem k svojmu všeobecnému lekárovi,
 • mám vysoké teploty, bolesti pri močení, často močím, v najbližší pracovný deň idem k svojmu všeobecnému lekárovi,
 • mám akútny urologický problém, vyšetria ma na pohotovosti pre dospelých (ambulancia APS pre dospelých) (pondelok – piatok 16.00 – 22.00 hod., víkendy a sviatky 7.00 – 22.00 hod., po tomto čase ma vyšetria na urgentnom príjme),
 • mám akútnu bolesť na hrudníku, alergickú reakciu, vyšetria ma na urgentnom príjme na prízemí v spojovacej chodbe (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám akútnu bolesť chrbta, neurologické ochorenie vyšetria ma na pohotovosti pre dospelých (ambulancia APS pre dospelých) (pondelok – piatok 16.00 – 22.00, víkendy a sviatky 7.00 – 22.00, po tomto čase ma vyšetria na urgentnom príjme),
 • mám akútny gynekologický problém, vyšetria ma v ambulancii gynekologickej ÚPS na 9. poschodí lôžkovej časti nemocnice,
 • rodím, vyšetria ma na pôrodnej sále na 10. poschodí lôžkovej časti nemocnice,
 • mám akútny očný problém, vyšetria ma v očnej ambulancii na 2. poschodí polikliniky za poplatok 30 € (v pracovný deň od 15.30 do 19.00 hod., cez víkend a vo sviatok od 7.00 do 19. hod.), v inom čase ma vyšetria v očnej ÚPS FNsP v Prešove alebo v Ružomberku,
 • mám akútnu bolesť/poranenie/ochorenie hrdla, nosa, ucha, úst, pery, krvácam z nosa, vyšetria ma v ORL ambulancii UP (ušno-nosno-krčnej) na 7. poschodí lôžkovej časti nemocnice,
 • mám akútny infekčný problém, vyšetria ma v infektologickej ambulancii v Prešove alebo podľa dohovoru na inom infektologickom pracovisku,
 • mám bolesť zuba, vyšetria ma na zubno-lekárskej pohotovosti na 1. poschodí nad hlavnou vrátnicou vždy v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 13.00 hod., počas zimných a letných školských prázdnin aj počas pracovných dní od 15.30 do 18.00 hod.


Poplatky za APS / ÚPS

Poplatok za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní APS / ÚPS (§38 ods. 3 písm. c) Zákona c. 577/2004 Z. z.). Poplatky sa vyberajú v zmysle § 38a ods. 4 až 6 Zákona c. 577/2004 Z.z.

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.