Nadácia Nádej pre vaše zdravie

Nadácia Nádej pre vaše zdravie založená Nemocnicou Poprad, a. s., vznikla dňa 15.10.2008 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/912. Štatutárny orgán: PhDr. Sylvia Galajda – správca nadácie. Účelom nadácie je podporovať a propagovať najmä:

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
h) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,
i) zlepšenie kvality života na Slovensku,
j) individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Prílohy

Nastavenia cookies súborov

Na našich webových stránkach používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.